Dagsorden til generalforsamling

Dansk Varmblod Region 7 afholder generalforsamling tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 19.30 på Agri Nord Idrætscenter, Hobrovej 435, Skalborg, 9200 Aalborg SV.

 


d. 17-01-2019 - 16:29

 Dagorden

 

1.  Valg af dirigent

2. Valg af 4 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning om regionens virke i det forgangne år og arbejdsplan for det kommende år

4. Hovedbestyrelsesmedlemmets orientering om hovedbestyrelsens arbejde i det forløbne år

5. Behandling af regionens regnskab det forgangne år

6. Valg af regionsformand jf. §6

-Ikke på valg

7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter jf. § 7

- På valg til bestyrelsen: Lene Larsen (modtager valg) og Fridel Laursen (modtager valg). Der skal herudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 8 

- Ikke på valg

9. Valg af regionsrepræsentant til Ung i Dansk Varmblod Midt- og Nordjylland  

10.  Valg af repræsentanter og suppleanter jf. § 10.

11.  Eventuelt.

 

Bestyrelsen