Generalforsamling 2018 - OPDATERET med dagsorden

Dansk Varmblod region 7 afholder generalforsamling tirsdag den 23. januar.


Årets 7'er i 2017, Stutteri Birkegården v/ Heidi Rasmussen.
d. 06-12-2017 - 20:35

Generalforsamlingen afholdes i vante omgivelser hos:

 

Agri Nord Idrætscenter

Hobrovej 435, Skalborg

9200 Aalborg SV

Tirsdag den 23. januar 2017, kl. 19.30

 

Det er din mulighed for at høre, hvad der rør sig i din forening samt få indflydelse på valg af repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 4 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning om regionens virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år.

4. Hovedbestyrelsesmedlemmets orientering om hovedbestyrelsens arbejde i det forløbne år.

5. Behandling af regionens årsregnskab i det forløbne år.

6. Valg af regionsformand jf. §6 - Niels-Jørgen Johansen (modtager valg)

7. Valg af regionsbestyrelse og suppleanter til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen: Heidi Rasmussen (modtager valg) og Bodil Hellmers (modtager valg). Der skal vælges 2 suppleanter.

8. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 8 - Bodil Hellmers (modtager valg)

9. Valg af regionsrepræsentant til Ung i Dansk Varmblod Midt- og Nordjylland (jf. ændring af “Forretningsorden for Dansk Varmblods hovedbestyrelse vedr. Ung i Dansk Varmblod” § 26 stk. 1) - Mathilde Falle (modtager valg)

10. Valg af repræsentanter og suppleanter.

11. Eventuelt

 

Der vil blive serveret smørrebrød samt kaffe og kage, så du ikke skal gå sulten hjem!

Vel mødt!

Bestyrelsen, region 7